MedSpa

Naš tim

dr.sc. Milka Jerić, dr.med.

Specijalist dermatologije i venerologije, Voditeljica poliklinike Life

 • Diplomirala na Medicinskom fakultetu, Sveučilišta u Splitu
 • Završila postdiplomski studij Translacijska istraživanja u biomedicini (TRIBE), Medicinski fakultet u Splitu
 • Obranila doktorsku disertaciju i stekla naslov doktora znanosti na Medicinski fakultetu u Splitu, područje biomedicine i zdravstva, polje temeljne medicinske znanosti, grana anatomija
 • Specijalizacija iz dermatologije i venerologije u Kliničkom bolničkom centru Zagreb 
 • Završila postdiplomski studij iz dermatologije i venerologije, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Internacionalno educirana na područjima estetske i korektivne dermatologije
 • Asistentica za područje biomedicine i zdravstva, polje temeljne medicinske znanosti, Zavod za embriologiju, histologiju i anatomiju, Katedra za anatomiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu
 • Sudjelovala u izvođenju dodiplomska nastave i izbornih predmeta na studiju medicine, dentalne medicine, zdravstvenih studija, studij medicine na engleskom jeziku
 • Aktivno sudjeluje u javno zdravstvenim akcijama dermatoskopije „Sa suncem u lito“ u organizaciji Županijske lige protiv raka i na projektu prevencije i otkrivanja kožnih tumora „Euromelanoma day“ 
 • Objavila više od 25 znanstvenih i stručnih radova, kongresnih sažetaka u domaćim i stranim časopisima, od kojih je 14 objavljeno u časopisima indeksiranim u Current Contentsu
 • Prisustvovala brojnim hrvatskim, europskim i svjetskim kongresima kao aktivni sudionik
 • Članstva u stručnim udruženjima: Hrvatski liječnička komora, Hrvatski liječnički zbor, European Academy of Dermatology and Venereology
 • Znanstveni interesi i doprinosi tijekom rada: Dermatološka onkologija, dermoskopija, kirurgija, kozmetologija, flebologija; dijabetična neuropatija, trigeminalna neuropatija;  infarkt i reperfuzijska ozljeda miokarda; antropološka mjerenja na kosturnim ostatcima; maternalni ishodi trudnoće, fetalni rast i razvoj.
 • Stipendirana kao student u kategoriji akademske izvrsnosti (top 10% najboljih redovnih studenata) i nagrađena “Jhon Stratigos Memorial Scholarship award“ od strane European Academy of Dermatology and Venereology
Zdrava koža lica i tijela naša je misija!

Zdravka Majić, dr.med.

Specijalizant hitne medicine i akupunkturolog

 • Diplomirala na Medicinskom fakultetu, Sveučilišta u Splitu
 • Specijalizacija iz urgentne medicine, Klinički bolnički centar Split
 • Postdiplomski studij iz urgentne medicine, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Sudjelovala u izvođenju dodiplomske nastave na studiju medicine, Medicinski fakultet u Splitu
 • Prisustvovala brojnim hrvatski kongresima, tečajevima i edukacijama iz područja hitne medicine i akupunkture
 • Licencirani liječnik za obavljanje akupunkture od strane Hrvatske liječničke komore i Hrvatskog društva za akupunkturu 
 • Članstva u stručnim udruženjima: Hrvatski liječnička komora, Hrvatski liječnički zbor,  Hrvatsko društvo za akupunkturu
U zdravom tijelu zdrav duh!

Marina Horvat, dr.med.

Specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije

 • Diplomirala na Medicinskom fakultetu, Sveučilišta u Splitu
 • Specijalizacija iz fizikalne medicine i rehabilitacije, Klinički bolnički centar Split 
 • Postdiplomski studij iz fizikalne medicine i rehabilitacije, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Prisustvovala brojnim hrvatskim, europskim i svjetskim kongresima kao aktivni sudionik
 • Članstva u stručnim udruženjima: Hrvatski liječnička komora, Hrvatski liječnički zbor.
Zdravlje nastaje zdravim življenjem.

mr.sc. Iva Tokić

Nutricionist

 • preddiplomski studij Nutricionizam na Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Split
 • diplomski studij Applied Human Nutrition, Oxford Brookes University
 • Suradnje: Poliklinikom dr. Babić u Sinju, Klubom trudnica Split na Projektu FIT – predavanja o prehrani u trudnoći, KBC Split na projektu Škola atopije, Gradskom knjižnicom Solin – Svijet zdrave prehrane o prehrani i promocija brošure o pretilosti, Udrugom Sunce - predavanje za učitelje i profesore te izrada brošure o prehrani za djecu, So Fit studiom, Rose Hill Community Centre – prehrana djece, 2life fitness centrom - aktivni u mirovini
 • Ko-autor brošure Mala brošura o fizičkoj aktivnosti i pravilnoj prehrani u borbi protiv pretilosti djece i mladih za osnovne i srednje škole
 • Članstva u stručnim udruženjima: član Hrvatskog akademskog centra primijenjenog nutricionizma (HACPN), član Hrvatskog društva nutricionista i dijetetičara (HDND)
Zdrava i balansirana prehrana je ključ postizanja harmonije organizma!

dr.sc. Tomislav Smoljanović, dr.med.

Specijalist ortopedije

 • Diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • obranio doktorsku disertaciju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • specijalizacija iz ortopedije u Klinici za ortopediju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i KBC Zagreb
 • viši asistent u Klinici za ortopediju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • docent u Klinici za ortopediju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • izvanredni profesor u Klinici za ortopediju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • primarijus
 • specijalist iz uže specijalizacije iz traumatologije lokomotornog sustava
 • godinu dana radio je kao konzultant ortopedije u akademskom timu profesora Richard Fielda u South West London Elective Orthopaedic Centre (SWLEOC), Ujedinjeno kraljevstvo (UK)
 • Stručna i znanstvena usavršavanja: “Inside the hip” program pod mentorstvom Dr. Thierry Boyer i Dr. Alexis Nogier iz Clinique Maussins-Nollet unutar Health for health foundation; European Society of Sports Traumatology Knee Surgery (ESSKA); Academic Visiting Program pod mentorstvom Dr. Bryan T. Kellya, Center for Hip Preservation, Hospital for Special Surgery, New York; Anica Bitenc & Canadian Orthopaedic Association (COA) Traveling Fellowship
Bolje kretanje, bolji život!

dr.sc. Marko Mance

Specijalist plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije

 • Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Zagrebu
 • 2009. osvojio Dekanovu i Rektorovu nagradu
 • Pripravnički staž obavio u Kliničkom bolničkom centru Zagreb
 • Radio kao liječnik u turističkoj ambulanti na otoku Mljetu i kao liječnik opće prakse u Ministarstvu pravosuđa
 • Specijalizirao na Klinici za kirurgiju (Zavod za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju, KBC Zagreb)
 • Pohađao je međunarodno obrazovanje u Ljubljani (Slovenija), Nairobiju (Kenija), Torontu (Kanada), Goethe-Universitat Klinikum u Frankfurtu (Njemačka), Sveučilištu Oxford (Engleska), Milanu (Italija) i Gentofte bolnici u Kopenhagenu (Danska)
 • Obranio je svoju sveučilišnu magistarsku tezu pod naslovom "Promjene ukupne površine tijela i distribucije površina kože u odnosu na indeks tjelesne mase" te svoj doktorski rad pod naslovom "Korelacija veličine, lokacije i histoloških karakteristika invazivnog duktalnog karcinoma s termografskim karakteristikama dojke"
 • Od 2022. znanstveni je suradnik na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • Sudjelovao je kao koautor u 18 znanstvenih radova u indeksiranim časopisima, od kojih je u 6 kao prvi autor
 • Njegova predanost profesionalnom razvoju očituje se kroz sudjelovanje u više kvalitetnih međunarodnih edukacija svake godine
 • Postigao je međunarodno priznanje kao trener u ključna osoba u mišljenju (KOL) za biostimulatore Sunekos
 • Djeluje kao međunarodni trener i KOL za hijaluronske filere Neauvia
Zdrava koža i vraćeno samopouzdanje – naš prioritet.
Icons made by Pixel perfect from www.flaticon.com
Icons made by iconixar from www.flaticon.com
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Icons made by Smashicons from www.flaticon.com
Icons made by Eucalyp from www.flaticon.com