MedSpa

Naš tim

dr.sc. Milka Jerić, dr.med.

Specijalist dermatologije i venerologije, Voditeljica poliklinike Life

 • Diplomirala na Medicinskom fakultetu, Sveučilišta u Splitu
 • Završila postdiplomski studij Translacijska istraživanja u biomedicini (TRIBE), Medicinski fakultet u Splitu
 • Obranila doktorsku disertaciju i stekla naslov doktora znanosti na Medicinski fakultetu u Splitu, područje biomedicine i zdravstva, polje temeljne medicinske znanosti, grana anatomija
 • Specijalizacija iz dermatologije i venerologije u Kliničkom bolničkom centru Zagreb 
 • Završila postdiplomski studij iz dermatologije i venerologije, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Internacionalno educirana na područjima estetske i korektivne dermatologije
 • Asistentica za područje biomedicine i zdravstva, polje temeljne medicinske znanosti, Zavod za embriologiju, histologiju i anatomiju, Katedra za anatomiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu
 • Sudjelovala u izvođenju dodiplomska nastave i izbornih predmeta na studiju medicine, dentalne medicine, zdravstvenih studija, studij medicine na engleskom jeziku
 • Aktivno sudjeluje u javno zdravstvenim akcijama dermatoskopije „Sa suncem u lito“ u organizaciji Županijske lige protiv raka i na projektu prevencije i otkrivanja kožnih tumora „Euromelanoma day“ 
 • Objavila više od 25 znanstvenih i stručnih radova, kongresnih sažetaka u domaćim i stranim časopisima, od kojih je 14 objavljeno u časopisima indeksiranim u Current Contentsu
 • Prisustvovala brojnim hrvatskim, europskim i svjetskim kongresima kao aktivni sudionik
 • Članstva u stručnim udruženjima: Hrvatski liječnička komora, Hrvatski liječnički zbor, European Academy of Dermatology and Venereology
 • Znanstveni interesi i doprinosi tijekom rada: Dermatološka onkologija, dermoskopija, kirurgija, kozmetologija, flebologija; dijabetična neuropatija, trigeminalna neuropatija;  infarkt i reperfuzijska ozljeda miokarda; antropološka mjerenja na kosturnim ostatcima; maternalni ishodi trudnoće, fetalni rast i razvoj.
 • Stipendirana kao student u kategoriji akademske izvrsnosti (top 10% najboljih redovnih studenata) i nagrađena “Jhon Stratigos Memorial Scholarship award“ od strane European Academy of Dermatology and Venereology
Zdrava koža lica i tijela naša je misija!

Zdravka Majić, dr.med.

Specijalizant hitne medicine i akupunkturolog

 • Diplomirala na Medicinskom fakultetu, Sveučilišta u Splitu
 • Specijalizacija iz urgentne medicine, Klinički bolnički centar Split
 • Postdiplomski studij iz urgentne medicine, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Sudjelovala u izvođenju dodiplomske nastave na studiju medicine, Medicinski fakultet u Splitu
 • Prisustvovala brojnim hrvatski kongresima, tečajevima i edukacijama iz područja hitne medicine i akupunkture
 • Licencirani liječnik za obavljanje akupunkture od strane Hrvatske liječničke komore i Hrvatskog društva za akupunkturu 
 • Članstva u stručnim udruženjima: Hrvatski liječnička komora, Hrvatski liječnički zbor,  Hrvatsko društvo za akupunkturu
U zdravom tijelu zdrav duh!

Marina Horvat, dr.med.

Specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije

 • Diplomirala na Medicinskom fakultetu, Sveučilišta u Splitu
 • Specijalizacija iz fizikalne medicine i rehabilitacije, Klinički bolnički centar Split 
 • Postdiplomski studij iz fizikalne medicine i rehabilitacije, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Prisustvovala brojnim hrvatskim, europskim i svjetskim kongresima kao aktivni sudionik
 • Članstva u stručnim udruženjima: Hrvatski liječnička komora, Hrvatski liječnički zbor.
Zdravlje nastaje zdravim življenjem.

mr.sc. Iva Tokić

Nutricionist

 • preddiplomski studij Nutricionizam na Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Split
 • diplomski studij Applied Human Nutrition, Oxford Brookes University
 • Suradnje: Poliklinikom dr. Babić u Sinju, Klubom trudnica Split na Projektu FIT – predavanja o prehrani u trudnoći, KBC Split na projektu Škola atopije, Gradskom knjižnicom Solin – Svijet zdrave prehrane o prehrani i promocija brošure o pretilosti, Udrugom Sunce - predavanje za učitelje i profesore te izrada brošure o prehrani za djecu, So Fit studiom, Rose Hill Community Centre – prehrana djece, 2life fitness centrom - aktivni u mirovini
 • Ko-autor brošure Mala brošura o fizičkoj aktivnosti i pravilnoj prehrani u borbi protiv pretilosti djece i mladih za osnovne i srednje škole
 • Članstva u stručnim udruženjima: član Hrvatskog akademskog centra primijenjenog nutricionizma (HACPN), član Hrvatskog društva nutricionista i dijetetičara (HDND)
Zdrava i balansirana prehrana je ključ postizanja harmonije organizma!
Icons made by Pixel perfect from www.flaticon.com
Icons made by iconixar from www.flaticon.com
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Icons made by Smashicons from www.flaticon.com
Icons made by Eucalyp from www.flaticon.com